МКК стартира подписка за преименуването на Летище София на името на увековечилия се в пантеона на българския дух кап. Димитър Списаревски! По този начин ще придадем допълнителна легитимност на аргументите си за подобна инициатива с широка гражданска подкрепа. Подписката може да попълните тук.

Както знаете, от МКК се обърнахме към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията с молбата да бъде разгледано предложението ни относно именуването на най-голямото международно летище на територията на страната на името на кап. Димитър Списаревски. Аргументите ни бяха ясни. Въпреки изминалите над 20 години от т.нар. промени, улиците и географските топоси на България продължават да носят партизански и чуждоезични имена. Въпреки че именуването на инфраструктурни обекти носи предимно символно значение, именно в порядъка на ценностния ориентир на нацията е от значение по какви улици се движим, за да знаем къде може да стигнем. В този контекст, информирахме МТИТС, че „имайки предвид моралната безпътица  и тежкото комунистическо наследство на обществото ни, от Младежкия консервативен клуб се надяваме, че преименуването на Летище София на името на кап. Димитър Списаревски ще бъде един закономерен акт, както на признателност спрямо саможертвата на българския летец-изтребител, така и към  самото българското общество, което да успее да намери себе си в контекста на достойното си минало”.

Със сътрудничеството на МТИТС, получихме отговор от стопанисващото Летище София едноименно дружество, в което се изтъкват следните съображения против нашето предложение, а именно, че бидейки въпрос от национално значение, би следвало именуването на Летище София да носи консенсусната основа на националното единодушие. „В тази връзка, през декември 2009 г., името на най-голямото българско международно летище бе поставено на обсъждане от страна на редица общественици, журналисти, публични личности и граждани. Резултатът…показа, че обществеността се обединява около името „Летище София”. Освен това, продължават от едноименното дружество, подобни инициативи трябва да бъдат съобразявани с икономическата криза, „предвид че разходите по налагане на ново фирмено име биха се явили скъпо струваща инициатива в неподходящ момент”. С целия отговор на „Летище София“ ЕАД може да се запознаете тук.

От  МКК уважаваме позицията на „Летище София” ЕАД, въпреки че на свой ред имаме известни скрупули относно аргументацията й. Приемаме, че позицията на МТИТС се идентифицира с тази на изявената такава от „Летище София” ЕАД, тъй като наш адресат на предложението ни бе ресорният министър, а не изпълнителният директор на дружеството г-н Веселин Пейков . В този контекст, нека изложим на свой ред нашите съображения против подобен отговор.

Първо, от МКК, в духа на своите принципи и ценности, смеем да претендираме, че боравим умело с обществената хронология от близкото минало на гражданските инициативи и реализираните публични политики на тяхна база. В този смисъл, сме наясно не само с извършената инициатива през 2009 г. за промяната на името на Летище София, но и с нейната практическа реализация. В тогавашната кампания бяха активизирани конкретни медии ( в. „24 часа”, БНТ и БНР) и конкретни личности, което далеч не изчерпа афиширания критерий за общонационална легитимност и единодушие. Същият сюжет се повтори и в средата на миналата 2012 година, когато инициативата бе подновена, отново през конкретни информационни източници и личности. Не смятаме, че Соломон Паси, Максим Бехар и Петър Пунчев олицетворяват националното единодушие и гражданска енергия по този въпрос.

Второ, от МКК считаме, че икономическата криза не може да бъде универсално алиби за липсата на национално-отговорна инициатива. Премахването на „Враждебна” от Летище София бе стъпка в правилната посока, която обаче се надяваме да не бъде палиативна мярка. Убедени сме, че животът на Димитър Списаревски също му е бил скъп, но все пак той го е пожертвал в името на Отечеството. Освен това, смятаме, че когато говорим за личности като кап. Димитър Списаревски и именуването на инфраструктурни обекти на герои като него, аналогизирането им в икономически категории и стойности е неуместно.

Със стартирането на подписката за преименуване на Летище София на името на кап. Димитър Списаревски МКК ще провокира това, което липсваше на досегашните инициативи за промяна на името на най-голямото българско международно летище – обществена подкрепа. Сигурни сме, че такава ще дойде и в лично качество както от служителите на Летище София, така и от тези на МТИТС.

МКК оставаме отворени за сътрудничество в посока на преименуването на инфраструктурни обекти, които носят ирелевантни имена, както с различни граждански сдружения, така и с отговорните за това държавни институции.

15. февруари 2013 год.

Share This

Share This

Share this post with your friends!

%d блогъра харесват това: