Позиция относно изказването на Николай Малинов

Позиция относно изказването на Николай Малинов

Младежкият консервативен клуб остро осъжда направеното от лицето Николай Малинов – депутат от преименувалата се Българска комунистическа партия, издател на правителствения официоз в-к „Дума“, председател на сдружението на русофилите в България – изказване, направено...