Младежки консервативен клуб се противопоставя на провеждането на „София прайд 2019”. Убедени сме, че събития от такъв тип пораждат единствено напрежение и по никакъв начин не спомагат за решаването на каквито и да било обществени проблеми.
Гей парадът, провеждан ежегодно в София, предизвиква раздразнение у все повече български граждани, които в ежедневния си бит нямат проблеми в общуването с представители на сексуални малцинства и не таят към тях негативни чувства. На практика „София прайд” вреди не само на мнозинството българи, а и на онези, на които претендира, че помага – на хората с нетрадиционна сексуална ориентация. Твърдението, че гей парадът не помага, а пречи на борбата на еднополовите двойки за равни права, се споделя дори от хора, които принципно симпатизират на движението.
 
Ние подкрепяме юридическо уреждане на съжителство (не брак!), взаимно представителство и онаследяване на еднополовите двойки, като смятаме, че за това не е необходимо да се променят Конституцията и Семейния кодекс. Пътят към постигането му обаче няма как да мине през агресивни и дразнещи демонстрации като „София прайд”.
 
Организаторите на прайда явно имат други цели. Няма да е пресилено да се каже, че те всъщност паразитират върху сексуалните малцинства, опитвайки се да наложат нечий чужд дневен ред. Истинските политически цели на организациите, стоящи зад „София прайд 2019”, не са легализиране на съжителството при еднополови двойки и последващо онаследяване, а налагане на еднополови бракове (в разрез с Конституцията), възможност за осиновяване на деца от еднополови двойки, отпадане на всякакви ограничения, свързани с половата идентичност, и не на последно място – налагане на гей пропаганда в българските училища, което представлява ясен риск от нормализиране на крайни медицински решения на психологически и физиологични проблеми с необратим ефект, което подрастващите са неспособни да осмислят.
 
Всичко това превръща „София прайд 2019” не само в нежелано, а дори вредно и опасно събитие. Наш морален дълг е да му се противопоставим.
Share This

Share This

Share this post with your friends!

%d блогъра харесват това: