По повод намерението на правителството на Република България да присъедини страната към Глобалния пакт за безопасна, организирана и редовна миграция на Организацията на обединените нации, ние от Младежки консервативен клуб заявяваме следното:

Осъзнаваме, че миграцията е световен проблем, чието решение изисква съвместните усилия на международната общност.

Приветстваме усилията на България да бъде част от решенията, вместо част от проблемите.

Разбираме, че поради специфичното местоположение на България като гранична държава в Европейския съюз, страната ни има нужда от помощ при опазване на една от външните му граници.

Приветстваме предварителната позиция на българското правителство (заявена в речта на министър-председателя Бойко Борисов пред Общото събрание на ООН), че за решаването на миграционния проблем трябва да се води борба с причините, а не само с последствията. Необходимо е, обаче, все по-ясно и все по-недвусмислено да се казва, че ако не искаме огромни човешки маси от други части на света да напират да дойдат тук, то ние под една или друга форма трябва да стъпим там. И да започнем да решаваме проблемите, които предизвикват масова миграция.

Същевременно ние не можем да премълчим своите опасения, свързани с Глобалния пакт за миграцията, а именно:

Съдържанието на Пакта е написано в такъв дух, сякаш не да реши проблема, а просто да го „легализира“. Приемането на този документ може да насърчи още повече хора да мигрират от по-бедната част на света към по-богатата (част от която е и България). Създава се индиректното внушение, че по-богатите и по-уредени държави са длъжни да приемат желаещите да се заселят в тях, без да се отчитат нито спецификите на трудовия пазар, нито културните особености на приемащата държава.

Въпреки че Пактът не е юридически обвързващ, евентуалното му подписване от страна на България може да се използва като повод за натиск към нашата страна (било от други държави, било от неправителствени организации) за заселване на нежелани мигранти. Отстъплението пред подобен натиск създава огромни рискове – тероризъм, проповядване на радикален ислям, сексуално насилие спрямо българските жени, разпространение на заразни болести и др. Както и допълнително натоварване на нашата социална система.

Ако присъединяването ни към Пакта има за основна цел да разчитаме на помощ от други страни, то трябва да се има предвид, че тези държави, чиито правителства досега показваха най-голяма твърдост и воля за справяне с мигрантския проблем, вече или се отказаха от този Пакт, или дават индикации, че може да го направят. Възможно е да изпаднем в ситуация да разчитаме на съюзници, които имат доста по-либерално виждане по темата от самите нас. И вместо да ни помогнат, да ни създадат допълнителни проблеми.

Също така е необходимо да се вземат под внимание следните факти:

Огромната част от българското общество е негативно настроена спрямо приема на (дори и транзитно преминаващи) мигранти, чиито културни и религиозни особености не съвпадат с нашите. Подписването на Пакта може да доведе до сериозно напрежение и в крайна сметка той да не бъде ратифициран от българския Парламент (подобно на Истанбулската конвенция).

Европейската миграционна политика от последните няколко години претърпя пълен провал и продължаването на поведение тип „още от същото“ няма как да доведе до нещо добро.

Именно миграцията е проблема, който в момента разделя политически Европейския съюз.

В заключение, държим да напомним, че интересите на българските граждани, както и на останалите граждани на ЕС, трябва да бъдат с приоритет пред интересите на мигранти от трети страни. Именно затова, ние от Младежки консервативен клуб призоваваме правителството да не подписва Глобалния пакт за безопасна, организирана и редовна миграция.

 

Share This

Share This

Share this post with your friends!

%d блогъра харесват това: