Мисия

Мисия

Младежкият консервативен клуб държи на основни, традиционни ценности на европейската цивилизация.  Клубът е основан през 1999 г. Членовете му са вдъхновени от вяра в Бога и убеденост, че благоденствие може да има само с лична отговорност и равновесие между правата и задълженията на индивида. Вдъхновяват ни създателите на европейския дух от Аристотел през Еразъм Ротердамски до Лудвиг фон Мизес.

Клубът се състои от политически активни хора. Отворени сме за свободни, начетени личности, които споделят разумното консервативно усещане, че моралът не се изменя във времето и, заедно с честта, е неизбежна спойка на всяко жизнеспособно общество. Не възразяваме срещу партийна ангажираност на членовете ни, стига да става дума за умерени десни партии с ясно евроатлантическо кредо. Самият клуб остава свободен от обвързаност с която и да е конкретна политическа сила.

Работим само с личности и организации, които се опират на същите устои като нас: вяра, традиционен морал, лични права и задължения, лоялност към България и обединена Европа.

Върховенството на закона, неприкосновената частна собственост, свободата на словото и пазарната инициатива за нас притежават неотменима стойност.

1. България е в сърцата ни. Тя ни е дарена от нашите родители, които са жертвали много за нея. Не можем да я изоставим в ръцете на престъпници. Длъжни сме да я стопанисваме и да я завещаем обновена на своите деца. Към това ни зоват делата на дедитe и елементарният здрав разум.

2. Европейската цивилизация е онази рамка, в която виждаме единствения път за страната си. Тази цивилизация се корени в античното и християнското наследство, в Просвещението от XVIIIв. и в позитивния дух на XIXстолетие. Нейният обществен, културен и икономически израз днес е обединението на Европа, от което България е неделима част. Твърдо вярваме, че Европейският съюз – с всичките си недостатъци – е единственото възможно политическо въплъщение на общите сили на нашия континент.

3. Семейството е онова неотменно ядро на всеки обществен живот, което не може да бъде предефинирано дори чрез суверенитета на националната държава. То няма алтернатива и може да се основава само върху законния съюз между един мъж и една жена.

4. Частната собственост е свещена и неприкосновена, когато е законно придобита или получена по наследство. Тя е условие sinequanonза личната и обществената свобода.

5. Пазарът е безусловно необходимата среда на естествените човешки взаимодействия, стига да е наистина свободен. Свободен от произволна и излишна намеса, било на държавата, било на зловреден корупционен натиск.

6. Атлантическият океан е новото Средиземно море. Той не ни разделя – напротив, обединява ни. В Европа, разбира се, се конкурираме с Америка, както Атина се е конкурирала с Рим. Но го правим по добронамерен начин, защото сме и съюзници. Обединяват ни вярата в Бога, върховенството на закона, традиционните ценности и общият стремеж към свобода. НАТО е необходимата форма на съюза между Стария и Новия свят.

7. На фона на ценностите, които утвърждаваме, тоталитарната пропаганда – комунизъм, нацизъм, краен национализъм и неосъветска реставрация – са най-явните лица на злото, което отхвърляме. А вярваме, че зло съществува и сме убедени, че никой, компрометиран от съучастничество с тоталитарно управление, не бива да продължи да се радва на влиятелна обществена позиция.

8. Европа наистина е християнски клуб по силата на историческите и моралните факти. С това не заставаме срещу традиционно присъствашите вероизповедания, а срещу нравствения релативизъм и „политически коректната” цензура над свободата и автентично европейската културна принадлежност в типичното й разнообразие.

9. Високата култура не е превземка или илюзия. Тя обективно съществува, видима например в катедралите, в музиката на Хендел, в поезията на Милтън, в картините на ван Дайк или Рембранд. За нас тя е изключителна ценност, която не може да бъде заменена от ерзаца на тленното антиизкуство. Творчеството на Пенчо Славейков и гласът на Борис Христов в никакъв случай не могат да се сравняват с ефимерните моди на евтината популярност.

Share This