Манол Глишев за „Дневници“ на о. Александрър Шмеман

Манол Глишев за „Дневници“ на о. Александрър Шмеман

Българското издание започва с чудесен предговор на Калин Янакиев. Като момче (значи до съвсем скоро) си представях Янакиев като някакъв мрачен гръмовержец – сигурно заради страшните вежди и боботещия глас. Постепенно схващам, че може би и той е момче от махалата. Във...
проф. Валери Димитров за „Човешкото действие“ на Лудвиг фон Мизес

проф. Валери Димитров за „Човешкото действие“ на Лудвиг фон Мизес

„Човешкото действие“ на Лудвиг фон Мизес е несъмнено едно от върховните постижения на либералната обществена мисъл през 20 в. Книгата е венец на творческото дело на големия либерален мислител и е истинска енциклопедия на икономически и философски идеи. Мизес...
Манол Глишев за ‘Одисея’ от Омир

Манол Глишев за ‘Одисея’ от Омир

Първо, съвсем субективната забележка, че Одисеята е може би най-красивата и най-увлекателната старинна епическа поема изобщо. И то в българския превод на Георги Батаклиев, който може и да не е съвършен, но си остава прелестно четивен, въпреки или дори заради...
Манол Глишев за ‘Успоредни животописи’ от Плутарх

Манол Глишев за ‘Успоредни животописи’ от Плутарх

В края на миналата 2013 излезе ново издание на част от безкрайните „Успоредни животописи“ на Плутарх. В сегашното издание влизат само досега неизлизали у нас дялове от огромното съчинение: – Ликург и Нума Помпилий със съпоставка помежду им; –...