Във връзка със събитията от гр. Белене, довели до изгонването на бежанско семейство и оттеглянето на отец Паоло Кортези от България, Младежкият консервативен клуб:

• Посочва, че грижата за изпадналия в беда човек не е просто ангажимент към Европейския съюз, а иманентен дълг на православния човек. МКК не категоризира нуждаещите се по етнически признак и отказва да гледа на тях като на „квоти“. Междувременно, МКК не разпознава активност от страна на служебния кабинет в посока на дискусията в ЕС за промяна на Дъблинския регламент.

• Изразява своето признание към Паоло Кортези за дейността му, свързана с осветляването на престъпленията на комунизма и почитането на жертвите на червения терор в България. В лицето на МКК отец Кортезе винаги ще има съмишленик за каузи от обществен характер.

• Приканва ситуацията в гр. Белене да не се политизира предизборно. МКК счита, че създалото се положение оттук нататък има ясен процедурен отговор, касаещ потребност от административна оперативност, а не от по-нататъшен популизъм.

• Обръща внимание на политическите партии и служебния кабинет, че в обществото видимо има създали се нагласи, които: 1) не биха били възможни, ако бежанската политика бе обяснена коректно от държавата, а не оставена на произвола на хибридната интерпретация; 2) не кореспондират с традиционното българско гостоприемство; 3) провокират проблем от имиджово естество пред Римокатолическата църква и мирянската аудитория.

• Използва възможността да напомни, че до тази неприятна ситуация нямаше да се стигне, ако съответните държавни органи упражняваха стриктен контрол върху движението и локализацията на приетите вече бежанци. Ако служебният кабинет се чувства неспособен да даде свой принос по този си свой прерогатив, същият да прояви поне съответната съобразителност, доверявайки се на предишни практики – български и чужди.

• Припомня, че бежанец не е еднакво на незаконен мигрант, следствие на което, ако на първите дължим по християнски помощ, то вторите трябва да изпитат наказателната сила на закона без диалогичност и по бързата процедура. МКК счита, че сигурността на българските граждани е преди свободата на другите.

Share This

Share This

Share this post with your friends!

%d блогъра харесват това: