Ние, членовете на Младежки консервативен клуб, с огорчение научаваме, че в най-старото висше учебно заведение на България се правят опити за прокарване на опасни, болшевишки тенденции за затваряне на устата на „политически некоректни” преподаватели и налагане на цензура, при която определени тези и твърдения да бъдат забранени за произнасяне в рамките на учебния процес. Това са практики, абсолютно несъвместими с духа и философията на Алма Матер, и ние не можем да останем безучастни.

Конкретният казус е свързан с едно отворено писмо, което организацията „Студентско общество за равенство” е изпратила до академичното ръководство на СУ, с копие до министъра на образованието и ректора на УНСС. В него се иска уволнението на проф. Михаил Мирчев, лектор в курса „Социална работа с етно групи”, заради използвани от него тези, твърдения и изрази по време на лекците, а също така и промяна на съдържанието на самия курс.. Според авторите на писмото, „програмата на курса и досега проведените лекции са изпълнени с расистко, ксенофобско и антисемитско съдържание, което нарушава принципите, на които се изгражда университетското образование”.

 
Абстрахирайки се от отношението си към политическата партия, на която въпросният проф. Мирчев е член и чиято история по ирония на съдбата е свързана именно с налагането на подобен род забрани, ние искаме да обърнем внимание на следното:
 
За нас е недопустимо подобни искания да бъдат удовлетворявани! Младежи, родени около десетилетие след падането на Берлинската стена, пишат писма, подобни на доноси, в които казват какво може и какво не може да присъства в учебната програма. Доколкото знаем, това е прецедент за историята на българското висше образование, но вече години наред сме свидетели до какво води удовлетворяването на подобни прищевки в университетите на Западна Европа и Северна Америка.
 
На младите хора, подписали писмото, бихме искали да напомним, че:
 
– учебното съдържание на всеки курс се одобрява от академичното ръководство преди започване на учебната година, при съблюдаване именно на принципите, на които се изгражда университетското образование;
 
– всеки лектор има свободата сам да избере изразните средства, чрез които да достигне до аудиторията и учебният материал да бъде разбран и асимилиран в най-висока степен; стъпвайки върху нашия собствен академичен опит, можем да ви уверим, че най-популярни и увлекателни са били именно онези курсове, в които лекторите са успявали да излязат извън клишираното говорене.
 
В същото отворено писмо, освен нахвърляните „на килограм” епитети спрямо преподавателя, са посочени и цитати от лекциите в курса. Основният проблем на тези цитати е, че те засягат нечия лесно ранима душевност. Това, както знаем, не се харесва на определени кръгове в неправителствения сектор, които много държат да разполагат с монопол върху лепенето на етикети на всеки, който е с различно мнение от тяхното и поради това използват всяка възможност чрез осъждане на „език на омразата” и налагане на „политическа коректност” да изключат от речника определени думи, изрази и твърдения. Обръщаме внимание, че това отворено писмо е подкрепено не само от студенти, а и от именно такива неправителствени организации.
 
Ето защо намираме за изключително важно академичното ръководство на СУ да не се поддава на този натиск! Ако преподавателската кариера на проф. Мирчев пострада заради посочените цитати, оттам насетне никой друг няма да може да излага и аргументира същите тези на територията на СУ (а вероятно и не само там). Ще се отвори врата за репресии върху академичната мисъл, за каквито се надявахме, че са останали безвъзвратно в миналото. И най-вече, ще се наруши основен принцип на университетското образование, който гласи, че всяка научна теза се оборва в дебат, а не чрез административни забрани.
 
Надяваме се, че най-старото ни висше учебно заведение, което е и най-престижно в България според различни международни рейтингови класации, ще продължи да бъде бастион както на свободомислието, така и на здравия разум!
 
 
Share This

Share This

Share this post with your friends!

%d блогъра харесват това: